Per a què s’utilitza C ++? Principals 12 aplicacions i usos del món real de C ++

^