Llista Java: Com crear, inicialitzar i utilitzar una llista a Java

^