Suite de proves Ranorex, creació de mòduls de prova, fitxer UserCode, Xpath i vinculació de dades

^