El nou metratge de Risk 2 of Rain 2 em permet sentir bé el pas del 2D al 3D

^