Funcions de conversió de caràcters C ++: char a int, char a string

^