Impressions: el controlador giratori de DJ Hero

^