Processos a Unix: comandes de control i depuració de processos

^