Callisto Protocol s'ha convertit en or, llest per al seu llançament al desembre

^