Fases, metodologies, processos i models de SDLC (cicle de vida de desenvolupament de programari)

^