Estructura de dades de la cua de prioritat en C ++ amb il·lustració

^