Any de la cabra: cabres / ovelles / moltons en videojocs

^