Què són les dades de prova? Proveu tècniques de preparació de dades amb exemple

^