Què és el cicle de vida de proves de programari (STLC)?

^