>

Què és el cicle de vida de defectes / errors en les proves de programari? Tutorial del cicle de vida de defectes

^