Funcions destacades de Java 8 amb exemples de codi

^