Funcions de cadena a C ++: getline, subcadena, longitud de cadena i més

^