Tutorial de cadenes C #: mètodes de cadenes amb exemples de codi

^