Funcions de cadenes VBScript: funcions VSScript inStr, Replace, Mid i Trim

^