Private Division i Weta Workshop signen un acord per a un nou joc ambientat a la Terra Mitjana

^