Arbres a C ++: terminologia bàsica, tècniques transversals i tipus d’arbres de C ++

^