Java sincronitzat: què és la sincronització de fils a Java

^