Implementació de gràfics a C ++ mitjançant la llista d’adjacències

^