Components de Java: plataforma Java, JDK, JRE i màquina virtual de Java

^