Introducció als algorismes genètics en l'aprenentatge automàtic

^