Hindsight 20/20 vol que recordi tots els errors que has comès

^