Blizzard està reescrivint fragments de Warcraft III per millorar la malla amb World of Warcraft

^