Proves funcionals i proves de rendiment: s'hauria de fer simultàniament?

^