Finalment tornarem a Monkey Island el 19 de setembre

^