C # Regex Tutorial: què és una expressió regular de C #

^