C # Número aleatori i generador de cadenes aleatòries C # amb exemples de codi

^