Què són les proves de localització i les proves d’internacionalització (guia senzilla)

^