Tipus de proves de programari: diferents tipus de proves amb detalls

^