Declaracions condicionals de VBScript: VBScript If, ElseIf, Selecciona majúscules

^