Ubisoft confirma que el 'Projecte Q' ha estat cancel·lat

^