Classificació de bombolles en C ++ amb exemples

^