Què és la prova d'integració (Tutorial amb exemple de prova d'integració)

^