Què és la prova de punta a punta: Marc de proves E2E amb exemples

^