Què és l'anàlisi del valor límit i el particionament d'equivalència?

^