Proves ad-hoc: com trobar defectes sense un procés de prova formal

^