Què és la prova de regressió? Definició, eines, mètode i exemple

^