Revisat: el final del príncep de Pèrsia es trenca

^