Revisió: Evoland 2: Un cas lleu de trastorn continu de l'espai-temps

^