Eina de proves de transportadors per a proves de punta a punta de les aplicacions AngularJS

^