Unió interior contra unió exterior: diferència exacta amb exemples

^