Redbox està acabant el lloguer de videojocs i si algú em necessita estaré a la Cúpula Angry

^