Entrevista destructoide: Edmund McMillen, creador de boles de quitrà i vagines malvades

^