No Man's Sky entra en el contraban i les naus solars amb l'actualització de Outlaws

^