Desplegament de Java: creació i execució del fitxer JAR de Java

^