Matriu Java: declarar, crear i inicialitzar una matriu a Java

^