La segona incursió de la Divisió 2 es va administrar al 2020

^